Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Storforsen, en fors med vattenfall belägen i Piteälven utmed väg 374 vid samhället Bredsel i Älvsbyns kommun. Med dess genomsnittliga vattenflöde på 250 m3/sek och fallhöjden 60 m, utgör den en av de största forsarna i Europa. Den är Europas största oreglerade fors där sammanlagda längden på hela forsen, från start till slut, är 5 km med en total fallhöjd på 82 m. Nedanför Storforsen ansluter Piteälvens största biflöde Varjisån._MG_26374L4A1071Det fanns några små vattenfall också:)_MG_2647_MG_2646En lång rak grusväv! som vi åkte mellan Hardas och Storforsen4L4A1058Plötsligt dyker det upp en sandstrand!4L4A10504L4A1011Laxholmen i Luleälven, i nuvarande Bodens kommun drygt 15 km uppströms Harads. Där finns ett kaffe med goda laxsmörgåsar. Och en vacker utsikt. 4L4A10244L4A10464L4A1013